ORZECZENIE PRAWOMOCNE Sygn. akt III C 746/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Bitner Protokolant: pracownik biurowy Magdalena Sujkowska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 r. w Warszawie na rozprawie ...