Powiązania rodzinne Pomiędzy członkami organów PCZ S.A. oraz pomiędzy członkami organów, a akcjonariuszami zachodzą następujące powiązania: główny akcjonariusz a zarazem Prezes Zarządu Pan Romuald Ściborski jest spokrewniony z Wiceprezesem Zarządu ds. organizacyjnych oraz akcjonariuszem Emitenta Panią Katarzyną Choinką, która jest jego siostrą; ...